กฎที่มีมานานก็ใช่ว่าจะถูกแล้วเสมอไป ยอมๆไปเถอะค่ะ คนที่อยู่ร่วมกับกฎนี้ไม่ใช่เรา แต่เป็นเด็กๆ