กลัวคำว่าความแตกแยกแต่ไม่กลัวลูกหลานถูกริดรอนสิทธิ์