การจำกัดเรื่องบางเรื่องในตอนวัยเด็ก มันมีผลดีอย่างไร ยังแยกแยะไม่ได้รึ