การตัดผมหรือไม่ตัดผมมีผลต่อการเรียนหรือป่าวคะจริงๆแล้วการตัดผมไม่มีผลอะไรกับการเรียนเลยบางทีตัดสั้นมากจนตัดแก้ไม่ค่อยได้ และยังทำให้เด็กไม่มีความมั่นใจในตัวเองอีก