การตัดผมโดยบังคับให้ตัดในโรงเรียนมันคือการใช้อำนาจโดยอ้างเอาคำว่าระเบียบมาทำให้ครูมีความชอบธรรมที่จะริดรอนสิทธิของเด็ก แต่ละครอบครัวมีข้อจำกัดในการส่งลูกเรียนค่ะ ไม่ใช่ทุกคนจะส่งเรียนเอกชนได้ และการส่งลูกไปเรียนมันมีค่าใช้จ่าย จ่ายเพื่อเรียน ไม่ได้จ่ายเพื่อให้ครูมาตัดผม มันเทียบไม่ได้กับการที่บอกว่าโตมาทำงานตามบริษัทก็มีกฏระเบียบ บางที่ก็บังคับทรงผมสีผม นั่นมันเป็นการยินยอมของคนที่จะไปทำงานองค์กรนั้น เขาเลือกได้ว่าจะอยู่องค์กรนี้หรือไปที่อื่น แล้วนักเรียนล่ะเลือกได้หรอ ถ้ากฏระเบียบนี้มันสำคัญมากทำไมไม่ใช้กฎนี้กับครูด้วยล่ะ ก็ตัดติ่งให้หมดประเทศเลยสิมีระเบียบดี ฝึกวินัย คุณก็ไม่เอาเพราะหวงสิทธิตัวเอง เด็กก็เหมือนกัน