การบังคับตัดผม ไม่ได้มีผลต่อการเรียน เสรีภาพของทรงผม ทำให้เรามั่นใจ และอยากไปเรียนรู้นอกบ้าน และอยากไปโรงเรียน