การเคลื่อนไหวครั้งนี้ต่อให้ไม่สำเร็จแต่เราจะจดจำไว้ จะใช้โดฟต่อไปค่ะ ชอบนะคะ จะรอวันที่ผมสั้นไม่จำเป็นต้องเท่าติ่งหูค่ะ