การเรียนไม่ได้ขึ้นยุกับทรงผมวินัยมีไว้ให้ปฏิบัติแต่ควรรับฟังความคิดเ็นของเด็กบ้าง