ก็งงกับคนที่บอกว่าเป็นกฎของโรงเรียนไม่เคารพกฎบลาๆแล้วที่เขาให้ตัดสั้นมันเคารพกฎความเป็นส่วนตัวสิทธิส่วนบุคคลหรอ?เข้าใจนะว่าอยากให้เคารพอ่ะแต่ความเจริญอ่ะคิดหน่อยที่ยังตัดสั้นอยู่ไม่ใช่เพราะล้าหลังหรอ?คนชอบผมสั้นก็ชอบไปคนชอบผมยาวทำได้แค่ทนงี้หรอ?