ก็เรื่องที่เจอก็จะมีผมยาวค่ะ แล้วก็โดนใบตักเตือนเขาบอกหนูว่าถ้าโดนใบคักเตือนรอบสองจะต้องเรียกผู้ปกครอง หนูไม่เข้าใจจะเรียกเพื่อ ผมก็ผมหนู