ก่อนที่จะพูดเรื่องทำตามกฎ คุณควรเข้าใจก่อนว่า 100% ของ รร ที่สั่งตัดผมตอนนี้ “ทำผิดกฎกระทรวง” ชัดเจน พวกคุณที่บอกไม่เคารพคนรุ่นก่อนหน้า ไม่เสียใจอะไร ก็แค่ไปตัดสิ ช่วยทำให้ รร เคารพกฎกระทรวงก่อน