ขอบคุณที่เป็นกระบอกส่งเสียงทีี่ถูกสังคมและอำนาจกดทับด้วยคำว่าเด็ก อยากให้ผู้ใหญ่ เปิดใจ รับฟัง และไว้วางใจความคิดของเด็ก ที่มีีีีพลังสร้างสรรค์มากกว่าจะปิดกั้นและครอบงำ