ขอบคุณโดฟมาก การออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้อาจทำให้คนส่วนที่เห็นดีเห็นงามกับกฎนี้เลิกใช้โดฟไป นับถือโดฟจริงๆ