ขอให้ทำจริงจัง เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ที่โดนละเมิดสิทธิ มานาน ผู้ปกครองเอง ก็ต้อต้านไม่ได้เพราะ ต้องพึ่งครู และโรงเรียน ในการหาที่เรียนให้บุตร เข้าตำรากลืนไม่เข้า คายไม่ออก ไม่เห้นด้วยกับการกระทำแบบนี้ แต่ก็พูดได้ไม่เต็มปาก เพราะขาดอำนาจต่อรอง รัฐบาล กระทรวง ก็พึ่งไม่ได้