ข้อกำหนดในการตัดผมเพื่อไปเรียน 1.แสดงตัวตนว่าเป็นนักเรียน 2.กำหนดเป็นกฎระเบียบเพื่อให้รู้ถึงวินัยที่ต้องปฎิบัติ 3.ความเสมอภาคในการมาโรงเรียนทุกคนต้องปฎิบัติเหมือนกัน ทุกวันนี้จะเอาแต่สิทธิของตัวเองเป็นใหญ่