ครูชอบมาตรวจผม พร้อมเอากรรไกรมาเล็มเลย งงมากว่าเขาทำทำไม จะผมสั่นผมยาวก็เกรดเท่าเดิม ไม่เห็นมีผลอะไร ทำทำไม เหมือนเป็นการใช้อำนาจกดเด็กให้รู้สึกต่ำกว่า เพื่อจะได้เชื่อฟังอย่างเดียวและไม่กล้าquestion อะไรใดๆ