ครูชื่อกล ชอบมาตัดผมเรา เราจำได้ไม่ลืมเลยค่ะ ไว้ผมยาวแล้วมันทำไม