ครูให้ยืนหน้าเสาธงเพราะผมมันยาวคือเราอายมากแล้วทุกคนก็มองหน้าเราอะคือมันอายมากจริงๆนะ