ครูไม่ให้ไว้หน้าม้าซึ่งเราเป็นคนมีความมั่นใจกับกน้าม้ามากครูให้เปิดหน้าผากความมั่นใจลดลง10000%เลยแทบไม่อยากเดินไปรรเลยค่ะ