ควรปล่อยให้เด็กมีแนวคิดและแนวทางเป็นของตัวเองอย่าต้องเอาเรื่องทรงผมมาเป็นข้อบังคับกับเด็กๆในสังคม