ควรเปลี่ยนได้ละ มันถึงเวลาที่ควรปล่อยให้การเติบโต เติบโตไปด้วยความสุขและความมั่นใจด้วย