คำถามที่อยากถามกระทรวงรวมถึงรร.ว่าทำไมต้องให้นักเรียนตัดผม? ตัดผมนักเรียนแล้วมันช่วยอะไร การตัดผมมัน