คำถามที่อยากถามกระทรวงรวมถึงรร.ว่าทำไมต้องให้นักเรียนตัดผม? การตัดผมมันช่วยอะไร มันยิ่งทำให้เกิดมันหา เช่น ทำให้นักเรียนเสียความมั่นใจ ทำให้รู้สึกว่าโดนละเมิดสิทธิทางร่างกาย และยังมีคำต่อว่าจากครูคนอื่นที่ชอบมองว่าเด็กที่อยากไว้ผมยาวเพราะอยากสวย ก็จริงที่บางส่วนอยากสวยอยากดูดีซึ่งคนทุกคนก็อยาก เหตุการณ์ที่นักเรียนออกมาเรียกร้องเรื่องทรงผมเกิดขึ้นมานานมากแต่สุดท้ายถึงแม้กระทรวงจะให้ไว้ผมยาวแต่กระทรวงยังมีช่องโว่เพื่อเอื้อให้รร.สามารถไม่ให้นักเรียนไว้ผมยาวได้อยู่ดี การกระทำของกระทรวงสำหรับเรา ทำให้เห็นว่ากระทรวงไม่ใช่ที่พึ่งของนักเรียนได้มากพอ กระทรวงฯเขียนกฎขึ้นโดนไม่นึกว่าคนที่ใช้กฎเป็นนักเรียนซึ่งกฎนั้นมันเกี่ยวข้องกับร่างกายของเขากระทรวงและรร.ควรให้นักเรียนเลือกว่าอยากไว้ทรงผมอะไรไม่ใช่มาระเมิดสิทธิทางร่างกายของนักเรียน