คิดว่า การมีกฎระเบียบข้อบังคับ บางที่อาจมองว่า ไม่มีเหตุผล ไม่มีสาระ ไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง แต่ก็ทำให้ทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันปฎิบัติเหมือนกัน การตัดผมการอยู่ใต้การบังคับมันก็แค่ช่วงระยะเวลา หนึ่งเท่านั้นที่จะฝึกให้เด็กอยู่ในระเบียบ โตขึ้นคุณจะทำอะไรก็ได้ ไม่ได้บังคับ