คืออยากร้องให้ ตอนนั้นเลยแต่ว่าอายเพื่อน คือมันเป๋เกินติ่งหูไปอีกแล้วไม่เท่ากันด้วย