คือเราชอบ โฆษณานี้นะ อยากให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าจะย้อมผมหรือไว้ผมทรงไหน ไม่อยากให้กฏเก่าๆพวกนี้มาทำให้ตัวพวกเราดูแย่เพราะเรื่องทรงผม เราเองก็อยากย้อมผมไปเรียนอยากไว้ทรงผมที่เราชอบอยากให้ปล่อยเพราะผมเราไม่มีผลเกี่ยวกับที่เราเรียนในห้องเลยด้วยซ้ำ การปล่อยให้นร.ทุกคนทำผมทรงไหนย้อมสีไหน นั้นยิ่งทำให้นร.ทุกคนมีความสุขและเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นซ่ะอีก