คือเรายากตัดผมที่เราชอบแต่เราตัดไม่ได้เลยไม่มันใจในตัวเองมากเลยค่ะ