คือเราไว้ผมหน้าม้าแล้วครูบอกให้เอากิ๊ฟมาเก็บผมแค่เวลาเราเอาผมหน้าม้าเก็บมันไม่ค่อยมั่นใจตัวเอง+กับเป็นสิวด้วย