คือโรงเรียนหนูเป็นโรงเรียนบ้านนอกไม่ให้ไว้ผมยาวให้ตัดถึงติ่งหูตอนที่อยู่ กทม เขาก็ให้ไว้ผมยาวพอย้ายมาบ้านนอกตั้งแต่อนุบาลก็ไม่เคยมีโอกาสได้ไว้ผมยาวอีกเลยขาดความหมั่นใจมาก