คุณมองแค่ด้านเดียว คุณมองแต่ด้านความต้องการของเด็ก มองแค่ด้านลบ มันมีอีกด้าน ที่มีกฎแบบนี้ เพื่อป้องกันตัวเด็กเอง ทำโฆษณามา ไตร่ตรองให้ลึก เหตุและผลคืออะไร ไปศึกษามาเยอะๆ