คุณอยในประเทศคุณยังต้องทำตามกฎหมายเลย ถ้าไม่มีกฎหมาย คนในประเทศจะเป็นยังไง กฎระเบียบในโรงเรียนก็เหมือนกัน เรื่องแค่นี้ทำไม่ได้ ก็ไม่สมควรจะต้องมาโรงเรียน