ง่ายๆก็เสียความมั่นใจแหละค่ะ เสียความมั่นใจจนไม่อยากถ่ายรูปโพสต์รูปเลย