จริงคะ..” ทำไมต้องตัดผม “ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ไม่ตัดแล้วจะเรียนแย่ลงหรอ ก็ไม่ใช่ป่ะ อ้างว่ามันเป็นกฎ ทำไมประเทศอื่นเขาไม่ตัดแล้วยังมีความเจริญก้าวหน้าได้ละ ประเทศไทยนี่ล้าหลังอยู่แบบนี้ กฎบ้าบอต้องทำตามเป็นเต่าล้านปี