จริงค่ะพอจะไว้ยาวเเต่มัดไม่ได้ก็บอกให้ตัดพอไม่เท่าติ่งหูก็ให้ตัดอีกมัน…น่าเกลียดมากไม่มีความมั่นใจเลย.