จริงนะคะสมัยไหนแล้วสั้นได้นะคะแต่น่าแค่ประบ่าก็พอไม่น่าถึงติ่งหู จำตั้งแต่เด็กเลยมันเอ๋อ มาก