จากใจจริงของฉัน ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาจับหรือกล้อนผมได้อีกแล้ว ฉันพอแล้ว