ฉันชอบมาก เราไม่ควรบังคับเด็ก ให้เด็กตัดสินใจด้วยตัวเอง แล้วสอนเขาว่าเมื่อตัดสินใจอะไร