ฉันไม่รู้ว่าโฆษณานี้ให้ประโยชน์อะไรกับส่วนรวมทุกๆๆที่ต้องมีกฎไม่ใช่เพื่อส่วนตัวแต่เพื่อส่วนรวมคุณควรมองภาพร่วมเด็กส่วนใหญ่มักไม่ดูแลตัวเองถ้าคนเป็นครูปล่อยก็จะโดนด่าถ้าเด็กคนไหนคิดว่าตัวเองดูตัวเองได้เด็กมีสิทธิ์ขอได้นะคะขอแค่อย่ายอมสีผมเท่านั้นการเรียนไม่ใช่แค่ย้อมผมแล้วเรียนเก่งแต่มันสร้างบรรทัดฐานให้เด็กแข่งขันกันทั้งครูและเด็กควรมีเวลาหาความรู้ให้มากขึ้นคนเรามีเวลาจะทำอะไรกับหัวตัวเองได้เมื่อเด็กๆๆเรียนมหาลัยทำงานหาเงินเองได้การคิดนอกกรอบมันจะดีก็ต่อเมื่อความคิดนั้นช่วยส่งเสริมสิ่งดีๆๆให้เกิดขค้นกับสังคมส่วนรวม