ชอบคอนเทนต์นี้ของโดพมากก เป็นโฆษณาที่เข้าใจเด็กสุดๆ มันคือเรื่องจริงที่ควรได้รับการเปลี่ยนแปลง ถึงมันจะเป็นเรื่องยากที่จะให้คนหัวโบราณมาเข้าใจ ถึงแม้กฎหมายเปลี่ยนแล้วแต่ก็จะมีบางโรงเรียนจีิงๆที่ไม่ทำตามกฎ เมื่อไหร่คนพวกนี้จะเข้าใจสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นสักที คนพวกนี้ชอบอ้างแต่กฎระเบียบ ชื่นชมโดฟที่ทำคอนเทนต์นี้สนับสนุน👍