ตนเองเคยมีประสบการณ์เรื่องการโดนตัดผมค่ะเพราะตอนนั้นเข้าแถวตอนเช้ามีหนูที่โดนตัดผมอยู่คนเดียวแต่คนอื่นที่ไว้ผมสั้นด้วยกันแล้วปล่อยลงมาแต่ไม่โดนตัดค่ะมีหนูที่โดนตัดคนเดียว