ตอนนั้นหนูเข้าแถวเคารพธงชาติตามปกติแล้วครูก็เรียกมาหน้าเสาธงแล้วเราก็นึกว่าครูเรียกมากล่าวบทสวดพระรัตนตรัยแล้วเราก็เดินไปหน้าเสาธงจากนั้นครูก็หยิบกรรไกรมาตัดผมเราเลยเรารู้สึกแย่มากๆจนเราเกือบร้องไห้อะแล้วยังไม่พออีกนะครูยังมาประจานเราอีกอะหาว่าเป็นคนไม่ทำกฎระเบียบบ้างอะไรบ้างซึ่งแบบเป็นการกระทำที่เราจดจำมาจนถึงทุกวันนี้