ตอนนี้เราอยู่ม.ปลายแล้ว แต่โรงเรียนยังมีบังคับเรื่องทรงผมให้นักเรียนหญิงตัดผมสั้น ไม่ให้ไว้ผมยาว ซึ่งเมื่อตอนที่กระทรวงประกาศให้ไว้ผมยาวได้แต่ต้องอยู่ในดุลพินิจของโรงเรียน ทำให้มีนักเรียนเรียกร้องเรื่องการไว้ทรงผม แต่โรงเรียนก็ได้ออกมาเปลี่ยนกฎ จากให้ไว้ลงมาจากติ่งหู 2 ซม เปลี่ยนมาเป็น 3 ซม ซี่งบอกว่าได้เปบี่ยนกฎตามที่กระทรวงบอกแล้ว แต่ก็ยังไม่ให้ไว้ผมยาว เพราะพูดว่าเป็นกฎมาตั้งแต่โบราณ แล้วเพื่ออะไรหรอคะ ผมของเรา เราไม่มีความมั่นใจ แต่ก็ต้องจำใจ แล้วโรงเรียนไม่ตัด แต่หักคะแนนค่ะ แล้วนักเรียนอย่างเรามีสิทธิ์เรียกร้องอะไรหรอ