ตอนมัธยมโดนตัดผมบ่อยมาก เคยตั้งคำถามอยู่หัวเลยว่าตัดแล้วได้อะไร เพื่ออะไร แล้วทำไปทำไม