ตอนเด็กๆที่โรงเรียนเคยสั่งตัดผมสั้นให้ไว้แค่ติ่งหูทั้งที่เคยไว้ยาวมาตั้งนาน