ตัดผมตามกลักกฎโรงเนียนมา สิ่งที่ได้มา นะตอนนี้อายุมาดขึ้นจึงรู้ว่ากฎต่างๆ มีไส้สะกดจิตที่ยังต้องปรามต้องแราบเพื่อให้มีสติ ยับยั้งชัางใจ ไม่งั้นก็จะตามใจตัวเอง ซึ่งย่อมจะเข้าข้างใจตนเอง