ตั้งประถมจนม.ต้นก็ยังต้องตัดสั้นอยู่ โคตรอาย หน้าใหญ่แล้วยังต้องตัดผมสั้นอีก ไม่มีความมั่นใจเลย อายสุดๆ