ถึงแม้เราจะอยู่แค่ป.6 แต่ยังไงเราก็คงอยากไว้ผมยาว อยากสวยเหมือนคนอื่นๆ