ถูกตัองเลยค่ะ ร.ร.รุงรังมากกับเรื่องทรงผมของนร. ก็ไม่เห็นการศึกษาบ้านเราจะก้าวไปไหนเลย ยิ่งดูยิ่งไม่เห็นแนวทางก้าวไปไหนได้เลย วนถอยหลังลงคูคลองกันไปเรื่อยๆ ใดๆคือชอบโฆษณาชิ้นนี้จังค่ะ