ถ้าทรงผมทำให้เด็กมีวินัย ป่านนี้ประเทศไทยเป็นมหาอำนาจแล้วค่ะ