ถ้าไม่ต้องการตัดผมตามระเบียบของสถานการศึกษา ก็ไม่ควรเข้าไปตั้งแต่ต้น และไม่เห็นด้วยที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ อย่างนี้ ทุกคนต้องรู้ว่าระเบียบเป็นอย่างไร ไม่ใช่เอา โฆษณาแย่ๆ อย่างนี้ออกมา สรุปๆ ง่าย ถ้าสถานการศีึกษาใดไม่บังคับเรื่องผม ก็ไปเรียนที่นั่น ไม่งั้นจะมีกฎระเบียบมาทำไม ขนาดสังคมเล็กๆ คุณยังไม่ทำตามกฎ โตไปจะเป็นอย่างไร